Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

„Panie, zaangażuj nas wszystkich w przygodę miłosierdzia! Zaangażuj nas w przygodę budowania mostów i burzenia murów, tak płotów, jak i zasieków; zaangażuj nas w przygodę spieszenia z pomocą ubogiemu, temu, kto czuje się samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu swego życia. Naucz nas, towarzyszyć tym, którzy Cię nie znają i mówić im, powoli i z wielkim szacunkiem, powtarzać Twoje Imię, byś umacniał naszą wiarę...”
 
Tymi słowami modlił się Ojciec Święty Franciszek z młodzieżą świata na krakowskich Błoniach inaugurując XXXI Światowe Dni Młodzieży.
 
Niniejszy album – ze zdjęciami Grzegorza Gałązki – jest dokumentem tych niezwykłych papieskich rekolekcji, nie tylko dla młodzieży z całego świata, lecz także dla nas: Polek i Polaków, celebrujących 1050. rocznicę Chrztu Polski. Pokazuje on i przypomina najważniejsze momenty papieskiej pielgrzymki w Krakowie, w Częstochowie, w Oświęcimiu i w podkrakowskich Brzegach.
 
Niech te fotografie oraz obszerne fragmenty homilii i przemówień Papieża Franciszka w Polsce ożywiają „dobrą pamięć” tych niezwykłych lipcowych dni oraz staną się „iskrą Bożego Miłosierdzia”, która odnawia wiarę, nadzieję i miłość, a także czyni pokój w naszych sercach, domach i w całej Ojczyźnie św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
 
Ks. Sylwester Łącki CSMA