Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

 W wygłoszonej homilii Ojciec Generał wskazywał na niezwykłą wartość i znaczenie profesji zakonnej, która jest naśladowaniem ubogiego, dziewiczego i posłusznego Jezusa. 
„Będziecie ślubować czystość, posłuszeństwo i będziecie też ślubować ubóstwo, te trzy śluby, trzy drogi, dzięki którym człowiek może dojść do głębokiego spotkania z Bogiem i osiągnąć zbawienie”. Przełożony Generalny wyraził też życzenie, aby ten dzień wyrył się głęboko w pamięci braci neoprofesów i pomagał im zachować w sercu radość i wdzięczność wobec Boga, który ich wezwał na drogę powołania.
 
 ks. Krzysztof Pelc CSMA