Przekazanie figury Matki Bożej z Fatimy

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

 miniaturkafiguraPrawda o tym, że Kościół Chrystusowy stanowi społeczność, którą zespalają więzy prawdziwej miłości niekiedy może nie ujawniać się wystarczająco wyraźnie. Jednak – z całą pewnością – są takie momenty, gdy nie da się jej zaprzeczyć i między naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie Panu czujemy się jak w wielkiej i kochającej się rodzinie.
Właśnie taka rodzinna atmosfera zagościła w naszym krakowskim seminarium, które stało się przestrzenią niecodziennego wydarzenia. Popołudniem 5 października w kaplicy seminaryjnej spotkali się pielgrzymi z Australii razem ze swoim proboszczem z Horsley Park - Sydnej, ks. Dominikiem Karnasem CSMA oraz parafianie z Gniezna wraz tamtejszymi duszpasterzami. Centralną myślą tego spotkania, było przekazanie zafundowanej przez naszych braci z drugiego końca świata figury Matki Bożej Fatimskiej do nowopowstającego kościoła parafialnego z Gniezna. Po przywitaniu przez Księdza Rektora, wspólnej modlitwie różańcowej płynącej w różnych językach, lecz ze wspólnego pragnienia rozważania tajemnic Męki Pana Jezusa wpisanych w różaniec, odnowiliśmy  akt zawierzenia się Najświętszemu Sercu Maryi. Następnie miało miejsce uroczyste przekazanie figury oraz wyrazy wdzięczności ks. Krzysztofa Stanuli CSMA, proboszcza z Gniezna oraz przybyłych parafian. Następnie zeszliśmy do refektarza seminaryjnego, aby tam, przy poczęstunku oraz krótkim koncercie radować się, że pomimo tysięcy dzielących nas kilometrów łączy nas wspólna miłość do Jezusa Chrystusa.