Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

mini zjazd formatorow
W dniach 13-17 września br. w michalickim Wyższym Seminarium w Krakowie spotkali się współbracia odpowiedzialni za poszczególne etapy formacji w naszym Zgromadzeniu. W nowicjatach w Pawlikowicach, Natalicio Talavera (Paragwaj) oraz na Monte Sant’Angelo (Italia), w tym roku podstawowy etap formacji odbywa łącznie 8 nowicjuszy (6 z nich formuje się w Paragwaju, po jednym zaś we Włoszech i w Polsce). W Paragwaju jest również 4 postulantów. W Polsce w postulacie jest 1 kandydat, W Papui Nowej Gwinei są obecnie 3 kandydaci do Zgromadzenia.
Oprócz Księży Mistrzów: Mieczysława Joba, Adama Sitarza i Piotra Szytniewskiego, obecni byli również formatorzy seminaryjni z Polski: ks. Tadeusz Musz, ks. Ryszard Andrzejewski, ks. Grzegorz Kosakowski oraz ks. Mirosław Kuczała, z Włoch: ks. Piotr Burek oraz z Argentyny: ks. Zdzisław Urbanik. W Polsce mamy obecnie 16 kleryków, w Paragwaju 9, 2 w Republice Dominikany, po 1 w Australii oraz Italii. Spotkaniu przewodniczył odpowiedzialny za formację z ramienia Zarządu Wikariusz Generalny ks. Rafał Kamiński.
W pierwszy wieczór kapłani modlili się przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o nowe powołania do naszej rodziny. Czwartek (14 IX) był dniem bardzo intensywnym. Od godz. 9.30 do 16.30 odbyły się warsztaty zatytułowane „Zadania przełożonego i formatora w kontekście współczesnych  trendów cywilizacyjnych”. Referaty „Zagrożenia i szanse wspólnoty kapłańskiej oraz „Wyzwania współczesnego przełożonego i formatora”, wygłosił ks. prof. Janusz Mastalski, Rektor WSD Archidiecezji Krakowskiej. On także przewodniczył popołudniowej dyskusji panelowej. Wieczór został zaplanowany jako wspólna integracja formatorów z różnych stron michalickiego świata.
Kolejny dzień wypełniły prace nad opracowywanym „Ratio institutionis” naszego Zgromadzenia. Założenia redakcyjne dokumentu przedstawił ks. Ryszard Andrzejewski. Popołudniowe obrady dotyczyły formacyjnych prac i wyzwań w poszczególnych strukturach za które odpowiadają uczestnicy zjazdu.
Sobota była dniem odwiedzin Pawlikowic i okolic. Msza św. w kaplicy nowicjackiej, spotkanie ze wspólnotą, obiad oraz odwiedziny domu dziecka „Moja Rodzina”, parafii w Gorzkowie i Byszycach wypełniły godziny przedostatniego dnia zjazdu.
Niedzielna Msza św. o godz. 9.30 w seminaryjnej kaplicy w Krakowie (sprawowana z racji wcześniejszych powrotów współbraci w niepełnym już składzie), zakończyła „twórczy i owocny czas”, jak zgodnie określili go uczestnicy spotkania.