Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

Miniatura luby wieczyste
Młodzi zakonnicy w Zgromadzeniu Świętego Michała Archanioła dzielą się na dwie grupy pod względem rodzaju ślubów zakonnych, jakie składają. Choć wszyscy ślubują czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, to jednak rozpoczynający drogę życia zakonnego czynią to na czas jednego roku i odnawiają je po upływie tego czasu. Gdy taki zakonnik, zwany profesem czasowym, przeżyje w Zgromadzeniu kilka lat, a jego postawa zostanie uznana za godną i budującą całą wspólnotę, wtedy za zgodą wyższych przełożonych zostaje dopuszczony, do złożenia ślubów zakonnych na całe życie.
Takie wydarzenie jest powodem do wielkiej radości dla wszystkich Michalitów, ponieważ kolejny z naszych współbraci tym zewnętrznym aktem poświadcza, że jest gotowy jeszcze ściślej zjednoczyć się z Panem Jezusem i tym samym jeszcze wyraźniej Go naśladować. Tej właśnie radości dostępuje dziś nasza wspólnota seminaryjna, ponieważ 28 kwietnia podczas popołudniowej Eucharystii kl. Jarosław Witkowski złożył na ręce przełożonego generalnego naszego Zgromadzenia, ks. Dariusza Wilka wieczyste śluby zakonne.
Nasza radość była tym większa, iż dzielili ją z nami michalici z Torunia, rodzinnej miejscowości kleryka Jarka oraz jego koledzy rocznikowi z instytutu teologicznego.
Pełni wdzięczności za dobre dzieła, jakie Bóg działa w swoich wybranych, prosimy o dar modlitwy dla nowego profesa wieczystego, aby nie zabrakło mu sił w naśladowaniu Chrystusa na drodze rad ewangelicznych.