Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

 Jedno z najważniejszych pragnień, które tli się w sercu każdego kleryka - i przez czas formacji powinno zostać porządnie rozpalone - jest chęć służby drugiemu człowiekowi jako kapłan, którego wzór mamy w Panu Jezusie. Czas poprzedzający ten wyczekiwany moment wyznaczają studia, praktyki, posługi lektoratu oraz akolitatu, śluby zakonne oraz wiele prozaicznych dni życia seminaryjnego. Lecz prawie na finiszu tej niełatwej drogi znajduje się moment doniosły i radosny dla całego Zgromadzenia a jest nim dzień święceń diakonatu. Właśnie to wydarzenie miało miejsce w kaplicy naszego seminarium w Krakowie dnia 20 listopada a dostąpił go – od dziś już powitany w gronie duchownych – dk. Maksymilian Wójtowicz. Sakrament święceń został mu udzielony przez naszego współbrata posługującego jako biskup pomocniczy w Kanadzie, diecezji London, księdza biskupa Józefa Dąbrowskiego. Na tej uroczystości obecni byli przedstawiciele Zarządu Generalnego w osobie Ojca Generała ks. Dariusza Wilka, Asystenta Generalnego ks. Rafała Kamińskiego, Ekonoma Generalnego ks. Jerzego Sosińskiego oraz radcy generalnego ks. Marka Czai a także nasi współbracia z różnych stron Polski i Prowincji włosko-szwajcarskiej. Dzielili oni naszą radość wraz z rodziną nowo wyświęconego diakona, przybyłymi gośćmi oraz przedstawicielami innych zgromadzeń zakonnych. Niech Pan Jezus w którego ręce tegoż dnia nasz naród uroczystym aktem zawierzył swoje losy, błogosławi również czas posługi diakonatu księdza Maksymiliana i będzie dla niego czytelnym znakiem i wzorem do naśladowania.