Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

 Wspólnota domu seminaryjnego, tak jak każda inna większa jednostka społeczna również posiada swoje zwierzchnictwo, czyli ludzi, którzy stoją na jej czele i pomagają reszcie domowników poprzez wskazywanie kierunku Bożej woli. W sposób urzędowy czyni to ksiądz rektor oraz prefekt kleryków wraz z ojcem duchownym. Jednak celem wprowadzania również i kleryków w podobne odpowiedzialne zadania jednego wieczoru dokonuje się wybór trzech ważnych funkcji: dziekana, wicedziekana oraz radcy domowego.
W tym roku formacyjnym ta elekcja odbyła się we wtorek, 4 października. Ciekawe, że w tym roku te trzy urzędy powędrowały w ręce (hmmm… łapy?) dwóch seminarzystów: dziekanem kleryków został wybrany kl. Aleksander Oszmianczuk a wicedziekanem kl. Patryk Łapa, czyli ci bracia, którzy przed kilkoma dniami złożyli śluby wieczyste. Ten ostatni, po zaciekłym głosowaniu w których każdy z głosów był na wagę złota, dostąpił również zaszczytu bycia radcą domowym. Nowym „pierwszym spośród równych” gratulujemy zarówno odwagi przyjęcia urzędu jak i zaufania reszty wspólnoty. Życzymy im dużo łaski Bożej w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji, bo praktyka życia pokazuje, że to właśnie od nich w dużej mierze zależy atmosfera całego domu. Te życzenia również chcemy poprzeć modlitwą w ich intencji.