Wyższe Seminarium Duchowne Księży Michalitów

Uroczystość Świętego Michała Archanioła jest dla każdego michality dniem specjalnym, uprzywilejowanym czasem Bożej bliskości wyrażonej w szczególnej opiece tego, który swoim życiem zaświadczył „Któż jak Bóg”. To archanielskie wyznanie, które przed wiekami odmieniło losy starcia dobrych i złych duchów zdaje się wybrzmiewać echem każdego roku w dniu 29 września i pieczętować decyzję tych, którzy tak jak on nie wahają się całego swojego życia Bogu podporządkować.
W tym roku również byliśmy tego świadkami, a dokonało się to w kaplicy seminaryjnej domu krakowskiego. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 11:30 dziewięciu kleryków naszego zgromadzenia ponowiło profesję czasową oraz dwóch: kl. Aleksander Oszmianczuk oraz kl. Patryk Łapa złożyło profesję wieczystą na ręce wikariusza generalnego ks. Rafała Kamińskiego. On to skierował do nas Słowo Boże a przez cały poprzedni tydzień prowadził dla nas rekolekcje zakonne, jako czas przygotowania do dzisiejszej uroczystości. W siedmiodniowym skupieniu i modlitwie towarzyszyło nam ponadto kilku michalitów z całej Polski.
W tym miejscu chcielibyśmy polecić nowych profesów wieczystych oraz tych, którzy ponowili profesję czasową pamięci modlitewnej wszystkich czytających te słowa. Niech biorąc za wzór Świętego Michała Archanioła uczą się stawiać Boga na pierwszym miejscu a formując umysł i serce jego przykładem oraz Słowem Bożym wytrwale i szczerze ten wybór potwierdzają.